Online sessie Impact Evaluation BuZa

Op 15 juli 2020 organiseerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken i.s.m. NWO het Zoom-event “Matchmaking Meet-Up: Impact evaluation in SDG international cooperation programmes”. Cartoonist Live verzorgde online cartoons.

Het idee achter dit event was dat onderzoeksagenda’s niet enkel vanuit universiteiten bepaald worden, maar dat er met alle stakeholders gesproken wordt wat onderwerpen zijn om nader onderzoek naar te doen.

Deze bijeenkomst faciliteerde een dergelijk gesprek, men wil weten hoe wetenschap en praktijk in de toekomst kunnen samenwerken om betere impact evaluatie te realiseren voor internationale samenwerkingsprojecten (ontwikkelingssamenwerking).

Impact evaluatie gaat over het meten, in kaart brengen van de effecten van de internationale projecten, vaak wordt hierover gesproken in termen van Monitoring & Evaluation, de meest gangbare term is nu echter: Planning Monitoring Evaluation and Learning (omdat in feite alle fasen van een projectcyclus belangrijke zijn). Dat is een term die tijdens de bijeenkomst veelvuldig gebruikt werd.

Share:
© Copyright Cartoonist Live 2021