Droomsessie MBO College Almere

25 Mei waren we in Almere voor het maken van een metersbrede cartoon.

Het MBO College in Almere gaat aan de slag met een nieuwe onderwijsvorm hybride leren. Hier is dagen over nagedacht en vorm gegeven. Dit betekent dat de praktijk en de school dichterbij elkaar gebracht gaan worden. Soms ook fysiek. Dit vraagt andere competenties van docenten. Tijdens de droomsessie wordt nagedacht over het vormgeven van de professionele ontwikkeling in de nieuwe leeromgeving. De docent zal dus zelf lerende zijn in de nieuwe onderwijsvorm.

Er zal gestart worden vanuit de vraag “je loopt over 5 jaar de school binnen, wat zie je dan?” Vervolgens worden er een aantal oefeningen gedaan om hier ideeën voor op te doen. De vraag aan CartoonistLive om tijdens de droomsessie te verbeelden wat allemaal bedacht wordt.

Share:
© Copyright Cartoonist Live 2021