Bijeenkomst Keten voor Derdenbeslag

Op 18 februari werd CartoonistLive gevraagd om een metersbrede cartoon te maken van de Bijeenkomst Keten voor Derdenbeslag in opdracht van ICTU, een organisatie die werkt aan een betere digitale overheid.

De bijeenkomst vond plaats in het The Hague Conference Centre New Babylon, Den Haag, en stond in het teken van de start van de implementatie- en ontwikkelfase, het bijpraten over de laatste ontwikkelingen vanuit het programma en het vooruitkijken naar wat er komen gaat in 2020. Met zijn allen wordt hard gewerkt aan de Keten voor Derdenbeslag, een middag door en voor iedereen.

De DG SZI verzorgde de opening en gastspreker Pieter Hilhorst (politicus, politicoloog, publicist, en programmamaker) was uitgenodigd uit het werkveld armoede en schulden. Naast het plenaire deel zijn er workshops georganiseerd door de ketenpartners over de onderlinge verbinding, het delen van kennis van de organisatie en de relatie tot de schuldenaren.

Share:
© Copyright Cartoonist Live 2021