Kick off ‘Informatie en Communicatielandschap’ UMCG

Op 16 mei tekende Cartoonist Live een metersbreed muurverslag tijdens de Kick off van het project “Informatie en Communicatielandschap” van het UMCG in Groningen. De 2,5 meter brede cartoon wil het UMCG in het instituut ophangen en veelvuldig digitaal gebruiken.

Het Onderwijsinstituut van het UMCG wenst een (her)inrichting van haar Informatie- en Communicatie Landschap, kortweg ICL. Als eerste stap is een probleemanalyse uitgevoerd. Wat gewenst is is een actueel, vindbaar, overzichtelijk, leesbaar en compleet informatie- en communicatielandschap voor (aankomende) studenten, docenten en OWI-medewerkers aangaande de academische opleidingen binnen het UMCG.

Om tot de gewenste situatie te komen zal een gedegen project moeten worden opgezet waarin verschillende partijen gaan samenwerken, o.a. het Onderwijsinstituut maar ook studentenvertegenwoordigers, docentenvertegenwoordigers, de afdeling communicatie en ICT van het UMCG en de RUG.

Gewenst resultaat is een informatielandschap waarin alles op orde is. Dit landschap werd uitgebreid door Cartoonist Live op papier gezet.

Share:
© Copyright Cartoonist Live 2021