Engineering Safety Event

In het Evoluon in Eindhoven vond op 14 mei de 10e editie van het Engineering Safety Event plaats, over verleden, heden en toekomst van machineveiligheid. Aan Cartoonist Live de taak om van de vier besproken onderwerpen een overzichts cartoon te maken. De tekeningen werden op groot scherm getoond.

De vier thema’s waren:

10 jaar Safety Event; verleden, heden en vooral toekomst.

10 Jaar Safety Event vraagt om een terugblik, maar vooral om een blik in de toekomst. Paul Hoogerkamp poetste zijn glazen bol op en gunde ons een blik op een safety-landschap, zoals dat er volgens hem over 10 jaar kan uitzien.

(Machine)veiligheid, wat is het rendement?

De inspecteur van de Inspectie SZW constateert na een ongeval ernstige gebreken aan een machine. Dit resulteert doorgaans in een bestuurlijke boete. Hoewel veel minder belangrijk dan het menselijk leed, zijn deze kostenposten voor een bedrijf vaak groot. Is (machine)veiligheid eigenlijk wel in getallen uit te drukken?!

Tussen winst en moraal.

In zijn proefschrift “Tussen winst en moraal” uit 2003 gaf dr. Wim Huisman destijds antwoord op de vraag: Waarom houden ondernemers zich niet aan de wet en plegen daardoor arbo- en milieudelicten met zo nu en dan zelfs dodelijke slachtoffers? Is het puur winstbejag of is de werkelijkheid complexer?

Toezichthouder, handhaver of stoomwals?

Een bedrijf kan door een ongeval met zijn product plotseling in aanraking komen met een toezichthouder. Welke gevolgen kan dit hebben?

Share:
© Copyright Cartoonist Live 2019