‘Doelmatigheid in de wijkverpleging’

Op 22 januari 2019 vond in Hengelo het symposium Doelmatigheid in de wijkverpleging plaats, georganiseerd door management- en adviesbureau Parview. Dit symposium werd bezocht door wijkverpleegkundigen, verzorgende artsen en huisartsen. Na plenaire presentaties werd er in groepjes gediscussiëerd waarbij cartoons werden gebruikt als creatieve verslaglegging en terugkoppeling.

Doelmatigheid is het realiseren van goede uitkomsten tegen matige kosten. Het probleem is dat de uitkomsten van de wijkverpleging lastig zijn om goed te meten, vandaar dat doelmatigheid alleen gaat over matigheid.

Menzis beoordeelt matigheid van aanbieders in een benchmark “kosten per klant”, maar bij het beoordelen van matigheid mogen geen appels met peren worden vergeleken. Zo zijn er belangrijke tekortkomingen van de benchmark, zoals geen inzicht hebben in kwaliteitsaspecten en worden aanbieders alleen onderling vergeleken.

Daarom moeten de benchmarkresultaten op gemeentelijk niveau gebruikt worden om meer inzicht te krijgen, waarbij geen oordeel wordt gegeven over “goed of slecht”.

 

Share:
© Copyright Cartoonist Live 2021