UBR|HIS Medewerkersdag

17 januari 2019 was de Medewerkersdag van UBR|HIS in Den Haag waarvoor CartoonistLive cartoons verzorgde.

UBR HIS, de partner voor sourcing, contractmanagement en inkoop, geeft invulling aan de uitgangspunten van het programma Compacte Rijksdienst dat onder meer het aantal inkooppunten binnen de Rijksoverheid wil verminderen. De primaire klantenkring bestaat uit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Financiën (FIN), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Algemene Zaken (AZ) en Buitenlandse Zaken (BUZA).

Tijdens de Medewerkersdag werden de volgende thema’s behandeld, waar meerdere cartoons voor werden gemaakt: Schaalwandeling, Ken je medewerkers, Hoe sta je er in? en Doorontwikkeling.

Share:
© Copyright Cartoonist Live 2021